Welcome to freeonlinetest9.com

APPSC Group 2 online Mock Test

1. గాడ్జిల్ - ముఖర్జీ ఫార్ములా ప్రకారం కేంద్రం రాష్ట్రాలకు నిధులు అందించే క్రమంలో ప్రత్యేక సమస్యలు అనే అంశానికి ఎంత వెయిటేజీ ఇచ్చారు?
  1. 7.5 శాతం
  2. 8 శాతం
  3. 9.5 శాతం
  4. 7 శాతం