Welcome to freeonlinetest9.com

AP DSC online Mock Test 2021

1. ఒక ద్రవం నుండి దానిలో కరిగిన పదార్ధాలను వేరుచేయడానికి వాడే పద్దతి
  1. స్పటీకీకరణం
  2. సాంద్రీకరణం
  3. ఉత్పతనము
  4. తేర్చడం

AP DSC SGT Social Online Mock Test - 10 Click Here